Avdelings kontor til Dionysos High Sosiety Tea-Cake and L.U.D.O.

Aktiviteten her var ikke en del av 6.Ålesund, men en måte for tidligere medlemmer å holde kontakt, etter å ha flyttet fra Ålesund
Telt Alta
Medlem: Alf Erik Arntzen
Dokumenter: Kulturuke i Alta 27.4 - 4.5. 1978
Referat 1.11.1981
Stormestermøte 16.6.1987
Telt Andøya
Medlem: Odd Enar Mortensen
Dokumenter: Referat 21-23.4.1978

Telt Bergen
Medlemer: Runar Paulsen og Richar Eriksen
Dokumenter: Eks.ord. Gen.forsamling20.5.1978
Rundskriv 24-1-1979
Generalforsamling 14.10.1979
Møtereferat 16.4.1981
Vårmote 24.4.1980

Eks.ord. Gen.forsamling 28.5.1981
Julebrevet 20.22.1981???
Generalforsamling (ukjent år)
Motereferat Stuttgart (ukjent år)
Referat Generalforsamling (ukjent år)

Housten
Medlem: Richard Eriksen???
Dokumenter: Info skriv 28.7.1987
Telt Newcastle
Medlem: Kjell Standal
Dokumenter: Møteprotokoll 13.1.1978
Brev 25.1.1978
Nedlegging 1.7.1978

Telt Oslo
Medlemer:
Johan Rasmussen
Runar Paulsen
Svein Yndestad
Dokumenter: Referat 1978
Referat 22.6.1978

Rundskriv nr. 1 - 1986
Rundskriv nr. 1 - 1987 -
Rundskriv nr. 2 - 1987 -
Rundskriv nr. 3- 1987
Telt Stavanger
Medlem: Runar Paulsen
Dokumenter: Generalforsamling 10.08.1981

Creative Commons License