Vinterleiren Lesjaskog

6.Ålesund i sol og snø i påskene
1972, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83

Vinterleiren Lesjaskog i sol og snø 1974.

Patruljene på årets leir var Humle, Lus og Loppe.
Ingen av sangene ble heller ikke dette året noen slager

Avisartikkel fra påske leiren i 1974
Mangler mere informasjon og bilder fra leiren dette året.

Årets deltakere fra 6.Ålesund:

Listen er trolig ikke komplett.

© Copyright