Vinterleiren Lesjaskog

6.Ålesund i sol og snø i påskene
1972, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83

Om Poseklubben som ble stiftet på Vinterleiren Lesjaskog i 1978

Utdrag fra protokollen:

"En særdeles vrien leirledelse og ufyselig juntatype med mørk bart har gjort tilværelsen vanskelig for medlemmene" .

Protokoll Poseklubben 1978 side 1.
Protokoll Poseklubben 1978 side 2.
Protokoll Poseklubben 1978 side 3.

Resolusjon fra Poseklubben:
"Det henstilles til leirledelsen å skjerpe seg betraktelig"

Protokoll Poseklubben 1978 side 4.

Medlemmer av Poseklubben fra 6.Ålesund:

Kandidater på venteliste:

© Copyright