Grønnteltet

Vinterleiren Lesjaskog

6.Ålesund i sol og snø i påskene
1972, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83

Heftet PIT

Heftet PIT ble utgitt i 1973, og forteller historien om Vinterleiren Lesjaskog frem til t.o.m. 1972. Det inneholder også de fleste patruljesangene fra 1950 t.o.m. 1972.
I tillegg kan du lese om Digervarden, dusker,
leirbål, og mye mer.

En oversikt over deltakere fra 6. Ålesund som har bidradd ekstra for leiren, som har nådd en milepel, som slet seg opp til Digervarden, eller som har fått en hyggelige (eller mindre hyggelige) utmerkelse.

Deles ut til de som deltar på sin 5. leir.

Rød dusk

1953: Rolf Mogstad
1956: Arve Fiskerstrand 
1963: Asbjørn Mogstad
1968: Harald Barstad
1969: Peter M. Michalsen

1971: Kåre Uri
1974: "Dick" Eriksen, Alf-Erik Arntzen og Runar Paulsen.
1976: Svein Yndestad og Bernt Reite.
1978: Geir Arne Remmem og Odd Einar Mortensen. 

Bildet fra 1976: Nr. 2 på bildet fra venstre er Bernt Reite og nr. 5 Svein Yndestad

Tildeles rød dusk for 5 år på leir.

"Det er ikke kjedelige det de er" skriver "Kalle " lenger nede på siden.

Nei hvem andre stiller i smoking, som "Dick" Eriksen og Runar Paulsen når de endelig kan få den etterlengte grønne dusken. Når den endelig er overrakt så markeres det også med fyrverkeri. 

Hvem andre en to fra 6. Ålesund (Bernt Reite og Svein Yndestad) finner på å lage leiravis (Esjaposten) som de gjorde i 1974. 

Hvem andre finner på å lage en (sove) Poseklubb som de gjorde på en  Generalforsamling 1. påskedag 27.3.78. Resolusjon fra Poseklubben: "Det henstilles til leirledelsen å skjerpe seg betraktelig"

Medlemmer fra 6.Ålesund pr. 27.3.78: Runar Paulsen, Odd Einar Mortensen, Alf-Erik Arntzen, Egil Hoel og Geir Arne Remmem. Kandidater på venteliste; Svein Yndestad og "Dick" Eriksen.

Protokollen 1979: "Sportslig sett var påska en ny suksess for Pose Klubben

Protokollen 1980: "Familien Aarvik ble kvitt 2 kransekaker, 60 napoleonskaker, bløtkaker, flere kilo boller og litervis med kaffe". Uforholdsmessig mye fant veien ned i "Tea-Cake" medlemmenes ganer". 6. Ålesund gjorde altså en stor innsats her også. "Bernt og Dick dro opp med hovedinnrykket onsdag, og kom derfor til dekket bord".

Deles ut til de som deltar på sin 10. leir.

Grønn dusk.

1961: Arve Fiskerstrand
1976: Peter M. Michalsen
1981: Runar Pausen og "Dick" Eriksen

Bildet fra 1981 : Fra venstre Runar Paulsen, Idar Ervik og "Dick" Eriksen". De mottar sin grønne dusk med stil.

Hilsen fra
Sverre Frisvold

I 1973 feiret 6.Ålesund 45 års jubileum. I den forbindelse skrev Sverre Frisvold (Kalle) en hilsen til gruppen. Han skrev blant annet dette:........."De fra "6." som jeg har truffet på skogen, og andre steder for eks. i Vegsund 1971 og på Røros 1972 er for det meste speidere du husker, det er ikke kjedelige det de er".

 Nei det skal være sikkert. De hadde for mye fantasi til å ha det kjedelig. Også på Lesjaskog i påskene.

PÅ forhånd.

Energi og fantasi fikk kanskje heller utløp på andre måter. Geir Arne Remmem og Odd Einar Mortensen var med på forhånd i 1976, 77, 78 og 80.  Alf-Erik Arntzen var med på forhånd i 1976, 77 som bas) og 78. 

Egil Hoel var med på forhånd i 1977, 78 og 80 (som bas). Peter M. Michalsen (Miken) var leirsjef i årene 1965-70, og Bernt Reite var leirsjef i 1977.

Forhåndsgjengen.

1976:   Geir Arne Remmem, Odd Einar Mortensen,  
Alf-Erik Arntzen.

1977:  Odd Einar Mortensen, Egil Hoel,
Geir Arne Remmem og Alf-Erik Arntzen som var Bas.

1978: Odd Einar Mortensen, Egil Hoel, Geir Arne Remmem 
 og Alf-Erik Arntzen.

1980: Odd Einar Mortensen og Egil Hoel som var Bas.

Bilde fra 1978 : Bak nr. 2 fra venstre: Egil Hoel,
Geir Arne Remmem,  Alf-Erik Arntzen, Odd Einar Mortensen.

Forhånds gjengen.

Digervarden

Medlemmer av "Digervarden High Society".
1966:
Peter M. Michalsen og Asbjørn Mogstad .
                                                                   
1980: Torstein Hesseberg, Nils Petter Drønnen (Kristiansund), Olav Vågen og                               Glenn Jeppesen.

1981:
Odd Einar Mortensen

Digervarden ligger 1780 m.o.h rett syd for lesjaskoleiren (612 m.o.h) 12,5 km. i luftlinje, ca. 31 km's tur. Høydeforskjellen er nesten 1170 meter. Det tok lang tid før speiderne nådde Digervarden. Manglende gode kart, ikke klaff med vær og føre, og sist men ikke minst tungt og upraktisk ski utstyr var årsaken.
I begynnelsen av 1960 årene slo de lette langrenn skiene med rottefellabindingen gjennom, og det kom mere fart i turgåingen. Etter at 7-årsplanen ble gjennomført i 1953 var det lite prat om Digervarden, men noen "slengere" fant veien.
Men i påska 1966 lå alt til rette. Strålende sol, silkeføre og nok snø. Tallenes tale viser at Digervarden fremdeles trekker folk til seg.

Teksten er hentet fra heftet PIT.

6. gutta på ski.

Det er ikke mulig å underslå at gutta fra 6. ikke var de mest ivrige til å gå skiturer. Om de i det hele tatt hadde med seg ski. Det tok 14 år i fra  Peter M. Michalsen (Miken) og Asbjørn Mogstad var på Digervarden, til Torstein HessebergOlav Vågen og Glenn Jeppesen i 1980 nådde toppen.

Året etter var Odd Einar Mortensen også der. Kanskje ble det en tur eller to opp til setra om det var fint vær.

Holmekollskien

Bærer av Holmenkollskien:
1970: Peter M. Michalsen (Miken)

Bærer av Holmenkollskien 2 (5 års jubileum)

1975: Bernt Reite, Runar Pausen, Alf-Erik Arntzen, Peter M. Michalsen (Miken)

Holmenkollskien er solgt siden 1912 og er ved siden av Maiblomsten den andre store salgsklassikeren for Oslo Sanitetsforening.
Speiderne i Oslo var med å selge Holmenkollskien for Sanitetsforeningen fra starten av. 

Oslospeiderne startet salget i 1912 og solgte 12 000 stk. ski à 10 øre dette året. Salgsrekorden ble satt i 1920 med 28 086 stk. ski à 10 øre.
Dette var i «dyrtiden» i Norge, generert av store mengder kontanter fra skipsfarten under 1. verdenskrig. Man «skøitet i champagne sokkelesten» er det beskrevet i boken «Det hendte i går».

Til sammen ble det solgt 470 592 Holmenkollski til en samlet verdi av 106.893,44 kroner. Dette fremstod som en en enorm sum den gangen.

Andre bidrag og utmerkelser.

1965-1970:  Peter M. Michalsen (Miken) Leirsjef

1967:   Peter M. Michalsen (Miken) Ridder av de 18 duskers orden Hurjenfjellet.

1976: Peter M. Michalsen (Miken), Bernt Reite, Dick Eriksen. 18 Duskers Orden (se 1967)

1976: Runar Pausen DO'N AMIGO "Lesjaskogfeeling". Alf-Erik Arntzen DO'N AMIGO "God forhånd bas".

1977: Egil Hoel "We Love You" i sølv. Bernt Reite "We Love You" Gulliljen m/bånd. Var leirsjef dette året.

Bildet til høyre: Peter M. Michalsen (Miken)

"Ridder av Latrinehøgda".

1965: Peter M. Michalsen
1966: Kåre Uri
1970: Kåre Uri
1972: Arild Storeide og Kristen Berli.
1973: "Dick" Eriksen
1974: Runar Pausen
1976: Bernt Reite
1977: Alf-Erik Arntzen

*"Å bli "Ridder av Latrinehøgda" var ment som en tankevekker for den som blir tildelt biten av do-rullen hengende i en snor, og for leiren ellers.
Det var Sverre Frisvold som tildelte ridderskapet". Noen lærte ikke første gang, og ble senere slått til ridder på nytt både 2 og 3 ganger.

© Copyright