Ludomesterskap 1982

Bilder, resultater og protokoll fra ludomesterskapet 29.12.1982 

Dramatikk i det andre brettet som varte i 1,5 timer.
"Hvilken innsatsvilje og hvilke kast!!".

Ludoturneringen 1982
Protokoll 1982 side 1
Protokoll 1982 side 2
Protokoll 1982 side 3
Protokoll 1982 side 4
Protokoll 1982 side 5
Protokoll 1982 side 6

1. Runar Paulsen
2. Svein Nornes
3. Glenn Jeppesen
4. Egil Hoel
5. Idar Dahl
6. Svein Yndestad
7. Svein Nelvik
8. Odd Einar Mortensen
9. Dick Eriksen
10. Olav Vågen
11. Marit Ristesund

Møte i Stormesterkomiteen 27.12.1982.
"Avsky resolusjon mot Geir Arne.".
"Støtte til havnefogden i Alta".

Stormesterkomiteen Protokoll 1982 side 1
Stormesterkomiteen Protokoll 1982 side 2

© Copyright