Ludomesterskap 1987

Bilder, resultater og protokoll fra ludomesterskapet 33.12.1987 

Stor dramatikk: "Kjell Olav måtte slå "2" for å komme inn med siste brikken".
"Sjelden har noen vunnet finalen så suverent".

Protokoll Ludomesterskapet 1987 side1
Protokoll Ludomesterskapet 1987 side 2
Protokoll Ludomesterskapet 1987 side3
Protokoll Ludomesterskapet 1987 side4

1. Harald
2. Kjell Olav
3. Odd Einar
4. Svein Nelvik
5. Svein Nornes
6. Stein Ove
7. Idar
8. Svein Yndestad
9. Johan
10. Egil
11. Torstein
12. Olav V.
13. Runar
14. Marit
15. Kristian

Møte i Stormesterkomiteen 22.12.1987.
"Årets turnering avspilles
 (spilles den i opptak?)  33.12.1987".

Protokoll årsmøte 1987 side 1
Protokoll årsmøte 1987 side 2
Protokoll årsmøte 1987 side 3

© Copyright