Ludomesterskap 1993

Bilder, resultater og protokoll fra ludomesterskapet 29.12.1993 

"De mest uryddige spillerne ble invitert til badstu før spillestart".
"Han gikk ut i gangen. Ned heisa. Opp heisa og løp inn døren og TRYNA!".

Protokoll Ludomesterskapet 1993 side 1
Protokoll Ludomesterskapet 1993 side 2
Protokoll Ludomesterskapet 1993 side 3
Protokoll Ludomesterskapet 1993 side 4
Protokoll Ludomesterskapet 1993 side 5
Protokoll Ludomesterskapet 1993 side 6
Protokoll Ludomesterskapet 1993 side 7

1. Kristian
2. Olav
3. Marit
4. Svein Yndestad
5. Svein Nelvik
6. Torstein
7. Idar
8. Egil
9. Frank
10 Odd Einar
11. Svein Nornes
12. Stein Ove
13. Runar
14. Johan

Årsmøte 6.Ålesund Roverlag 29.12.1993
"Juristen foreslo å innføre studentrabatt".
Kanosaken" Sendrektighet i saks-gangen!".

Protokoll årsmøte 1993 side 1

© Copyright