Ludomesterskap 1998

Resultater og protokoll fra ludomesterskapet 1998
"Møtte ikke til semifinalen".

Protokoll Ludomesterskapet 1998 side 1
Protokoll Ludomesterskapet 1998 side 2

1.Idar
2.Svein Nornes
3.Odd Einar
4.Johan
5.Olav
6.Frank
7.Kristian
8.Svein Nelvik
9.Glenn
10.Torstein

Årsmøte 6.Ålesund 1998.

Protokoll årsmøte 1998

© Copyright