Ludomesterskap 1999

Resultater og protokoll fra ludomesterskapet 27.12.1999
"Møtte ikke til semifinalen".

Protokoll Ludomesterskapet 1999 side 1
Protokoll Ludomesterskapet 1999 side 2

1.Runar
2.Svein Yndestad
3.Marit
4.Odd Einar
5.Johan
6.Torstein
7.Kristian
8.Stein Ove
9.Arnfinn
10.Harald Barstad
11. Svein Nornes
12. Idar
13. Olav
14. Frank

Årsmøte 6.Ålesund 27.12.1999.
"Kanosaken. Forslag: Sette Tore Sandberg på saken".

Protokoll årsmøte 1999

© Copyright