Ludomesterskap 2000

Resultater og protokoll fra ludomesterskapet 29.12.2000
"Differans mellom Alf og Olav".

Stort oppmøte dette året

Protokoll Ludomesterskapet 2000 side 1
Protokoll Ludomesterskapet 2000 side 2
Protokoll Ludomesterskapet 2000 side 3
Protokoll Ludomesterskapet 2000 side 4

1. Johan
2. Idar
3. Olav
4.Harald
5.Torstein
6.Stein Ove
7. Svein Nornes
8. Glenn
9. Odd Einar
10.Arnfinn
11. Runar
12. Frank
13. Pål
14. Kristian

Paal Mork søker om medlemskap 23.12.1999
som ble innvilget.

Protokoll årsmøte 2000

© Copyright