Ludomesterskap 2012

Bilder, resultater og protokoll fra ludomesterskapet 10.11.2012

Protokoll mangler

Beklager men denne siden er ikke ferdig.

Redaktøren har forståelse for at du som en ihuga ludospiller er utålmodig.

Men om du slår 6 på terningen 4 ganger på rad, og deretter 1 på terningen 5 ganger på rad, så er siden ferdig. Lykke til.


1 Torstein 
2. Runar Paulsen
3. Arnfinn Skår
4. Marit Ristesund
5. Stein Ove Solberg
6. Svein Nornes
7. Svein Yndestad
8. Glenn Jeppesen
9. Paal Mork
10. Idar Dahl
11. Kjell Olav Thomassen
12. Odd Einar Mortensen
13. Frank Rune Myklebust
14. Johan Skyldstad 

Årsmøte 10.11.2012.

Referat fra Årsmøte i 6. Ålesund Roverlag avholdt 10.11.2012

Sak 1 Referat fra forrige årsmøte

Referatet har blitt utsendt i forkant. Det innkom ingen kommentarer, og referatet ble godkjent.

Sak 2 Kontingent

Idar har betalt til NSF for 2012

Sak 3 Speidernes Hus

Idar er blitt styremedlem i Speidernes Hus AL. Gamle vedtekter er funnet og regnskaper rekonstrueres. Husets økonomi er foreløpig usikker. Huset har løpende leieinntekter, men dette går til å dekke nødvendig vedlikehold. F.eks. taktekking og sikring av altaner. Der er 3 tropper som bruker huset til speideraktiviteter. 6. Ålesund har 1 av 5 A andeler i Huset.

Årsmøtet berømmer Idar for innsatsen.

Vår gruppe har den holdningen at vi når bidrar til å løfte nivået på huset for deretter å la dette tilfalle «speiderne» i en eller annen form. Den diskusjonen vil vi ta når tiden er inne.

Sak 4 Dato for årsmøtet 2013 og LUDO’ens 40 års Jubileum

Datoen er fastsatt til 16. November. Sted: Borgundgavelen, Ytterlandsstova. Stormesterkomiteen har ansvaret for arrangementet og er oppfordret til å slå på stortromma.

Sak 5 Pygmeposten

Svein Yndestad mottok heder for sitt arbeid med vår web side. De som har aktuelle bilder oppfrodres til å oversende dette slik at han kan scanne og legge ut mer.

Sak 6 ”Den norske holdning til Eu’s regler (hvorfor krumme agurker)

Stein Ove Solberg, gav en oppklarende og høyst levende, og ikke minst innlevende orientering om temaet, på forholdsvis kort tid (for advokat å være). Forsamlingen tok orienteringen målløs til efterretning, og gav foredragsholderen uforbeholden applaus for hans store innsikt og vidd.

Sak 7 Eventuelt

Kanosaken er gjenopptatt !! Idar har gjort betydelige og interessante funn – 2 kanoer er kommet til rette på Speiderhytta. I kaoset som oppstå rundt offentliggjøringen av dette faktum, ble det reist et benkeforslag: Vi gir kanoene til Speiderhytta !! Forslaget ble bifalt av samtlige. Dermed konkluderer årsmøtet at kanosaken omsider er løst, og dermed endelig avgjort. g

Referenten oppfattet ikke at flere bad om ordet med noe vettugt å framføre, så referatet avsluttes herved.

RP17.1.2013

© Copyright