Spilleregler Ludo

Spilleregler for Ludo og for Ludomesterkapet 

Spilleregler for vanlig Ludo:

Spillerne velger hver sin farge og får de 4 tilhørende brikkene.

Spillebrikkene settes på hjørnefeltet i sammen farge. Spillbrikkene flyttes fra høyre til venstre på brettet. Hvis en spiller ikke kan flytte sine brikker, mister han turen sin.

Yngste spiller begynner.

Spillerne kaster etter tur og må få 6 for å kunne flytte en spillbrikke ut på banen. Det første fargefeltet regnes som ett steg.

Hvis en spillers brikke lander på et felt med en motspillers brikke, flyttes motspillerens brikke tilbake til startfeltet sitt, og må begynne forfra igjen.

Hvis en spillers brikke lander på et felt med en eller flere egne brikker, settes den siste brikken oppå de andre og danner et tårn, som sperrer veien.

Så lenge tårnet står, kan ingen av brikkene i tårnet slås ut eller passeres.

Når en spillers brikke er flyttet gjennom hele banen, og står under (på) den fargede midtrekken som leder opp til ens eget målfelt, flyttes brikken oppover de fargede feltene.

Man må ha nøyaktig terningkast for å flytte i mål. Har man for mange øyne, blir brikken stående.

Spilleren som først får alle sine brikker i mål, vinner spillet.

Kilde:

Egmont Kids Media Nordic AS
Boks 4684 Nydalen
0405 Oslo 

Spilleregler for Ludomesterskapet:


1. Ludo brettet skal være kvadratisk.
2. Brikkene skal være lage av tre.
3. Det er ikke anledning til å bruke medbrakte terninger
4. Om det er hensiktsmessig ut i fra antall deltakere, skal det spilles på 4 bord.
5. Bordene skal ha henholdsvis rød, gul, blå eller grønn filt duk.
6. Duken skal være nystrøket.

7. De 4 første på rankingen skal om mulig fordeles på forskjellige bord.
8. Resten av deltakerne fordeles på bordene etter trekning.
9. Det spilles med 1-en terning.
10. Det slås terning om hvilke farge de forskjellige spillerne skal spille med. Høyeste terningkast skal ha rødt osv……
11. Terning som ikke blir liggende på bordet, er ikke gyldig og må kastes på nytt. Likeså en terning som berører spillebrettet, eller som ligger på ”1/2 8”.

12. En må kaste 6 for å kunne flytte en brikke ut. Spiller som ikke har noen brikker ”ute” på spillebrette, har 3 kast.
13. Terningkast 6, gir rett til nytt kast.
14. Det er lov å gå med ”Tårn”, som også kan deles.
15. Spiller som ikke slår ut en motspiller når dette er mulig, straffes med høye tilrop.
16. En brikke som står i en rute med samme farge som brikken, kan ikke slås ut.

17. Spillere som ”spiller på lag” eller hjelper hver andre for å bli nr.1 og 2 i spillet, høster lite heder og verdighet.
18. En brikke regnes som flyttet, når brikken er flyttet til en ny rute, og spilleren ikke lenger er i berøring med brikken.
19. Spillere som forteller andre hvordan de bør flytte sine brikker, er usportslige overfor sine med spillere.
20. Får å kunne flytte en brikke inn i mål, må en slå et kast som tilsvarer antall ruter som må flyttes. Det er ikke lov å flytte ”inn og ut” av mål.
21. Spiller som etter flere kast fortsatt står i ”dødens posisjon”, og mangler 1 for å vinne spillet, straffes med klamme hender, våt arm hule, ekstrem høy puls og blodtrykk.

22. Måtte den beste vinne i år også.

© Copyright