Om Ludomesterskapet.

Hvordan det hele startet.

Logo

Ludomesterskapet er åpent for medlemmer av Dionysos High Sosiety Tea-cake Club and L.U.D.O. Tidligere medlemmer i 6.Ålesund kan søke om medlemskap. Søknad skrives i 2 eksemplarer, uten gjennomslag med blåpapir, eller med bruk av kopimaskin, og stiles til Stormesterkomiteen.

Det første Ludomesterskapet ble avholdt i 1974, og har siden den gang vært en årlig begivenhet i november. Da vender utflytta Ålesundere nesen hjem til sin kjære by, for å spille Ludo. Alf-Erik må her spesielt nevnes som en ihuga ludospiller, siden han reiste helt fra Alta.

Mesterskapet har vært holdt en rekke steder, og vi nevner i fleng: Akselvollen, hytta til Dick (forbigås med stillhet), hytta til Odd Einar (vil aldri bli glemt), Aakvikhuset, Stjernesalen (pølse med brød), Parken Hotell og på jobben til Frank (flott servering). Sommerturnering har vært avholdt flere ganger, bla. i Alta, New York og Hatløya.

Avdelingskontor finnes i USA, Stavanger, Alta og Oslo. Det er ikke anledning til å trene med Ludospill før et mesterskap. Det kan til nød være en lett oppvarming med Yatzy eller Tenkespillet fra 1.november. Overtredelse kan medføre diskvalifikasjon. Under mesterskapet kan spillere få kraftig puls og høyt blodtrykk.

Høye utrop kan høres når spillere trenger 6 på terningen, for å slå ut en motspiller. Spiller som trenger 1 for å komme i mål og vinne, og som ikke får dette på tross av 23 forsøk, står i fare for å besvime. Det kan også nevnes at enkelt har særdeles gode tilsprang for å få 4, og kunne hente 5er slag fra baksiden av ryggen. 

Høye utrop med NEI!!!! og JA!!!!! forekommer hele tiden. Spiller som ikke har fått øvd inn 6er. kast før turneringen, vil med stor sannsynlighet tape. (Ref. Geir Arne som var særdeles rusten i 2007, og gikk på en stygg smell, og Kjell Ove i 2008).

Fra Protokollen:
Protokoll side 1
Protokoll side 2
Protokoll side 3

© Copyright